WAREMA Kunststofftechnik Keyvisual

Adatvédelmi nyilatkozata

A WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau GmbH adatvédelmi nyilatkozata

Üdvözöljük Önt a weboldalunkon tett látogatása alkalmával és köszönjük érdeklődését cégünk iránt. Nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. Az Ön adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük, különös tekintettel az EU általános adatvédelmi rendeletére (EU GDPR) és a ránk vonatkozó országspecifikus végrehajtási törvényekre. Jelen adatvédelmi nyilatkozat segítségével átfogó információkat nyújtunk Önnek arról, hogyan dolgozza fel személyes adatait a WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau GmbH és milyen jogai vannak önnek ezzel kapcsolatban.  

A személyes adatok alatt itt azok az információk értendők, amelyek lehetővé teszik természetes személyek azonosítását. Ide soroljuk többek között az Ön nevét, születési idejét, címét, telefonszámát, e-mail címét, de még az IP-címét is. 

Névtelen adatokról akkor beszélünk, ha a felhasználóra nem lehet személyes utalást tenni. 

Felelős szerv és adatvédelmi biztos

Cím:             
WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau GmbH
Dillberg 33
97828 Marktheidenfeld

Elérhetőség:        
Tel.:  +49 9391 20-9900
Fax.: +49 9391 20-9909
E-mail: info@warema.de
www.warema-kunststofftechnik.de

Adatvédelmi kapcsolattartó:     
datenschutz@warema.de

Az Ön mint érintett személy jogai

Először is szeretnénk tájékoztatni az Ön, mint érintett személy jogairól. Ezeket a jogokat az EU GDPR 15.–22. cikke szabályozza. Ez az alábbiakat foglalja magában: 

•    A tájékoztatáshoz való jog (az EU GDPR 15. cikke),
•    A törléshez való jog (az EU GDPR 17. cikke),
•    A helyesbítéshez való jog (az EU GDPR 16. cikke),
•    Az adathordozhatóságához való jog (az EU GDPR 20. cikke),
•    Az adatfelfolgozás korlátozásához való jog (az EU GDPR 18. cikke),
•    A tiltakozáshoz való jog (az EU GDPR 21. cikke).

Egy jogok érvényesítéséhez írjon a következő email címre: datenschutz@warema.de. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha kérdései vannak a vállalatunk adatkezelésével kapcsolatban vagy ha vissza szeretné vonni hozzájárulását. Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál is.

A tiltakozás joga 

A tiltakozás jogával kapcsolatban vegye figyelembe a következőket: 

Ha személyes adatait direktmarketing célból feldolgozzuk, akkor jogában áll indokolás nélkül bármikor tiltakozni az adatfeldolgozás ellen. Ez vonatkozik a direktmarketinggel kapcsolatos profilalkotásra is. 

Ha kifogásolja a direktmarketing célú adatfeldolgozást, akkor a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni személyes adatait ezekre a célokra. A tiltakozás ingyenes és informálisan lehet benyújtani, lehetőség szerint a következő címre: datenschutz@warema.de

Ha adatait jogos érdekek védelme érdekében dolgozzuk fel, akkor Ön bármikor kifogást emelhet az adatfeldolgozás ellen az Ön különleges helyzetéből fakadó okokból; ez vonatkozik az e rendelkezések alapján történő profilalkotásra is. 

Ezután már nem fogjuk feldolgozni az Ön személyes adatait, hacsak nem tudjuk bizonyítani a feldolgozás olyan kényszerítő jogos indokait, amelyek az Ön érdekei, jogai és előjogai felett állnak vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál. 

Az adatfeldolgozás célja és jogalapjai

Személyes adatainak feldolgozása során be kell tartani az EU GDPR rendelkezéseit és az összes többi vonatkozó adatvédelmi előírást. Az  adatkezelés jogalapjai különösen az EU GDPR 6. cikkéből adódnak. 

Adatait vállalkozás előkészítéséhez, szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítéséhez, szerződéses viszony megvalósításához, termékek és szolgáltatások felkínálásához, továbbá ügyfélkapcsolatok erősítéséhez használjuk, beleértve marketing célú elemzéseket és direktmarketinget is. 

Az Ön adatfelfolgozáshoz való hozzájárulása történhet adatvédelmi jogi engedély előírásának formájában. A hozzájárulás megadása előtt tájékoztatjuk Önt az adatfelfolgozás céljáról és az elállási jogáról. 

Átadás harmadik fél számára

Adatait harmadik félnek csak a törvényi rendelkezések keretein belül vagy az Ön megfelelő beleegyezésével adjuk tovább. Ellenkező esetben az adatokat csak akkor adjuk át harmadik félnek, ha kötelező jogszabályok erre köteleznek bennünket (továbbadás külső szerveknek, például felügyeleti vagy bűnüldöző hatóságoknak). 

Az adatok címzettjei/a címzettek kategóriái

Cégünkön belül biztosítjuk, hogy csak azok a személyek kapják meg az Ön adatait, akiknek szükségük van rá szerződéses és törvényes kötelezettségeik teljesítéséhez. Pályázatok esetén kérelmét továbbítjuk ahhoz a vállalathoz, amelyhez jelentkezett. Magyarországi cégünkhöz benyújtott kérelem esetén azt továbbítjuk Magyarországra további feldolgozás és adott esetben kapcsolatfelvétel céljából. 

Bizonyos esetekben szolgáltatók (informatikai szolgáltatók) támogatják szakmai részlegeinket feladataik teljesítésében. A szükséges adatvédelmi megállapodást minden szolgáltatóval megkötöttük. 

Harmadik országba való továbbítás/továbbítás szándéka

Adatait harmadik (az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli) országba csak abban az esetben továbbítjuk, ha ez a kötelmi jogviszony teljesítéséhez szükséges, a törvény azt előírja vagy ha Ön beleegyezését adta nekünk. 

Jelenleg nem továbbítjuk az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli szolgáltatóknak vagy konszernvállalatoknak.

Az adattárolás időtartama

Addig tároljuk adatait, amíg az az adatfeldolgozáshoz szükséges. Felhívjuk figyelmét, hogy számos adattárolási időszak szükségessé teszi az adatok további tárolását. Ez elsősorban kereskedelmi jogi vagy adójogi adatmegőrzési kötelezettségekre vonatkozik (pl. kereskedelmi törvénykönyv, az adózásról szóló rendelet stb.). Ha nincs további adatmegőrzési kötelezettség, akkor az adatokat a cél elérését követően rutinszerűen töröljük. 

Ezenkívül adatait megőrizhetjük abban az esetben, ha Ön engedélyt adott rá vagy ha jogi viták merülnek fel és az adatokat bizonyítékként használjuk a törvényes elévülési határidőn belül, ami elérheti akár a harminc évet is;  a szokásos elévülési idő három év. 

Az Ön adatainak biztonságos átvitele

Megfelelő műszaki és szervezési óvintézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy maximális mértékben megvédjük az általunk tárolt adatokat a véletlen vagy szándékos manipuláció, az elvesztés, a megsemmisülés vagy az illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen. A biztonsági szinteket a biztonsági szakértőkkel együttműködve folyamatosan ellenőrizzük és az új biztonsági szabványokhoz igazítjuk.

A weboldalunkról és a weboldalunkra történő adatcsere titkosított. Weboldalunk átviteli protokolljaként a HTTPS-t vezettük be, a legújabb titkosítási protokollok felhasználásával. A kapcsolatfelvételi űrlapok használatakor a felhasználók számára tartalom titkosítása is biztosított. Ezeket az adatokat csak mi tudjuk visszafejteni. (adott esetben kiegészíteni/összehangolni). Lehetőség van alternatív kommunikációs csatornák (pl. a postai út) használatára is.

Adatszolgáltatási kötelezettség

Különféle személyes adatokra van szükség a kötelmi jogviszony létesítéséhez, megvalósításához és megszüntetéséhez, valamint a kapcsolódó szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítéséhez. Ugyanez vonatkozik a weboldalunk használatára és az általa biztosított különféle funkciókra is. 

A vonatkozó részleteket a fenti pontban foglaltuk össze. Bizonyos esetekben a törvényes rendelkezések is kötelezővé teszik adatok gyűjtését, illetve hozzáférhetővé tételét. Felhívjuk figyelmét, hogy adatainak megadása nélkül kérésének feldolgozása vagy az annak alapjául szolgáló kötelmi viszony megvalósítása nem lehetséges. 

Az adatok kategóriái, forrásai és származása

A megfelelő kontextus határozza meg, hogy mely adatokat dolgozzuk fel: Ez attól függ, hogy Ön pl. egy kérelmet továbbít hozzánk a kapcsolattartási űrlapunkon vagy panaszt nyújt be. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a speciális adatfeldolgozási szituációkkal kapcsolatban is közölhetünk információkat külön, megfelelő helyen, például pályázati dokumentumok feltöltésekor vagy kapcsolatfelvételi kérelem benyújtásakor. 

Weboldalunk felkeresésekor a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

•    Az internetszolgáltató neve
•    Információ arról a weblapról, amelyről minket felkeres
•    A használt periféria típusa (PC, mobiltelefon, táblagép)
•    Webböngésző és a használt operációs rendszer
•    Az internetszolgáltató által kiosztott IP-cím 
•    Kért fájlok, átvitt adatmennyiség, letöltések/fájlexport
•    Információ azokról a webhelyekről, amelyekre Ön a weboldalunkról belép, beleértve a dátumot és az időt

•    A műszaki biztonság érdekében (különös tekintettel a webszerverünk elleni támadási próbálkozások megakadályozására) ezeket az adatokat az EU GDPR 6. cikke 1 bekezdése f) pontjának megfelelően tároljuk. Legkésőbb 7 nap elteltével az anonimizálás az IP cím lerövidítésével történik, hogy ne lehessen hivatkozást létrehozni a felhasználóra. 

Kapcsolattartási kérés esetén a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

•    Név, keresztnév
•    Vállalat
•    Elérhetőségek
•    Információk kívánságokról és érdeklődési körökről

Pályázatok esetén a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

•    Megszólítás, vezetéknév, keresztnév
•    Elérhetőségek
•    Önéletrajz stb.

Automatizált egyedi döntések 

A döntéshozatalhoz nem pusztán automatizált feldolgozási folyamatokat használunk.

Cookie-k EU GDPR, 6. cikk, (1) bekezdés, a és f) pont) 

Weboldalunk több helyen úgynevezett cookie-kat használ. Azoknak köszönhetően még inkább felhasználóbarát, hatékony és biztonságos kínálatot nyújthatunk. A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket elmentésre kerülnek az Ön felhasználói végberendezésén.
Ezen cookie-k segítségével azt is elemezni tudjuk, hogy a felhasználók hogyan használják weboldalunkat. Ily módon a weboldal tartalmát a látogatók igényeinek megfelelően alakíthatjuk. Ezenkívül a cookie-k segítségével mérni tudjuk egy adott hirdetés hatékonyságát és ezáltal azt a felhasználó érdeklődésének megfelelően helyezhetjük el azt. Ennek jogalapja az EU GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja vagy hozzájárulás esetén a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

A következő cookie-ket használjuk:

Saját cookie-k:
Az ilyen típusú cookie-kat a WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau GmbH szabályozza. A céltól függően ezek állandó jelleggel - még a munkamenet befejezése után is - tárolódnak (úgynevezett megmaradó cookie-k, pl. leiratkozás végrehajtása) vagy törlődnek, amikor a böngésző bezárul (ún. munkamenet-cookie-k; csak egy böngésző-munkamenethez érvényesek). Ez elsősorban a beleegyezési szkriptre vonatkozik, amely azt tárolja, hogy a beleegyezési banner részeként Ön megadta-e nekünk a beleegyezését.

Harmadik fél szolgáltatók cookie-jai:
Az ilyen típusú cookie-kat harmadik fél szolgáltatók szabályozzák. Harmadik fél szolgáltatók olyan szolgáltatók, akik a WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau GmbH adatait gyűjtik, ill. értékelik.
Ehhez úgynevezett ideiglenes/állandó cookie-kat használnak, amelyek a megadott idő leteltét követően automatikusan törlődnek. Ezeket az ideiglenes vagy állandó cookie-k az Ön felhasználói végberendezésén tárolódnak és a megadott idő leteltét követően önmagától törlődnek. Partnercégeink cookie-jai is csupán álneves, ill. esetenként anonim adatokat is tartalmaznak. Segítségükkel partnereink fogalmat alkothatnak róla, hogy Ön mely oldalakat tekintette meg nálunk, milyen végberendezéseket használ, megközelítőleg melyik régióból származik vagy hogyan jutott el webhelyünkre (például kapcsolt hirdetések vagy kampányok útján) stb. A weboldalakon túlmenően néhány partnerünk regisztrálja az információkat arról is, hogy Ön mely oldalakat látogatta meg korábban vagy például mely termékek érdeklik. Ezeket az álneves adatokat soha nem fogjuk összevonni az Ön személyes adataival. 

A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. Természetesen a böngésző beállításai vagy szoftver segítségével manuálisan is kikapcsolhatja, korlátozhatja vagy törölheti a felhasználói végberendezésen található cookie-kat.

Kérjük figyelembe venni: Ha kikapcsolja a cookie-k beállítását, akkor előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes terjedelemben használható.

Usercentrics hozzájárulás-kezelés (EU GDRP, 6. cikk, I. bekezdés f) pont)

Ez a weboldal a Usercentrics cookie hozzájárulási technológiáját használja, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k tárolására az Ön felhasználói végberendezésén és dokumentálja azokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Ennek a technológiának a szolgáltatója az Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, webhely: usercentrics.com/de/ (a továbbiakban: „Usercentrics“).

Az adatfelfolgozás célja a megadott hozzájárulás elemzése és kezelése annak érdekében, hogy teljesítsük a GDPR-nek megfelelő hozzájárulás-kezelési kötelezettségünket. Az Usercentrics használatának célja a megadott és meg nem adott hozzájárulások kimutatása, valamint azok kezelése.

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alkotja. Jogos érdekünk a hozzájárulások jogilag biztonságos dokumentálása és ellenőrizhetősége, a marketing intézkedések szabályozása a megadott hozzájárulás alapján, valamint a hozzájárulási arányok optimalizálása.

Ennek során a következő adatokat dolgozzuk fel:
•    Az Ön hozzájárulása(i) vagy az(ok) visszavonása
•    Az Ön IP-címe
•    Információk az Ön böngészőjéről
•    Információk az Ön felhasználói végberendezéséről
•    A weboldal látogatásának időpontja

A hozzájárulás-azonosító (a fent említett adatokat tartalmazza), valamint a hozzájárulás státusza, beleértve az időbélyeget is, a böngésző helyi memóriájában és egyidejűleg a felhőalapú szervereken tárolódik. További feldolgozásra csak akkor kerül sor, ha Ön információkeresési kérést nyújt be vagy ha visszavonja hozzájárulását. Ebben az esetben a vonatkozó információkat kompakt adatformátumban, könnyen olvasható szöveges formában adjuk meg az adatcseréhez (JSON fájl).
A megadott vagy meg nem adott hozzájárulás felhasználásának statisztikai adatai között nem tárolunk felhasználói információkat. Csak a kattintások gyakorisága és helye kerül mentésre. A személyes adatok tárolása az EU-ban (Brüsszel, Frankfurt am Main) található Google Cloud szerveren történik.

Az adatok törlésre kerülnek, amint azokra már nincs szükség. A kapcsolódó cookie-k érvényességi időtartama 60 nap. A korábban megadott hozzájárulások visszavonási igazolásait három évig őrizzük. A megőrzés egyrészt az EU GDPR 5. cikkének (2) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettségünkön alapszik. Ez kötelez bennünket a személyes adatok általános adatvédelmi rendelet szerinti feldolgozási szabályainak betartására. Másrészről a megőrzés legfeljebb a Polgári Törvénykönyv 195. § szerinti hároméves elévülési ideig tart.

Megbízás-feldolgozási szerződést kötöttünk az Usercentrics céggel. Ez az adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a Usercentrics weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az utasításunknak és az EU GDPR-nek megfelelően dolgozza fel.

Google Analytics (az EU-GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Weboldalunkon a Google Ireland Limited cég Google Analytics elnevezésű nyomkövető eszközét használjuk. Segítségével az Ön, mint felhasználó weboldalunkkal folytatott interakcióit regisztráljuk és rendszeresen kiértékeljük.

Ennek során az Ön következő adatait tároljuk:
•    IP-címének első három bájtja
•    Egy Önhöz rendelt Google Analytics azonosító
•    A behívott weboldal
•    A hivatkozó (az a webhely, amelyről Ön a felkeresett webhelyre lépett)
•    A további behívott aloldalak
•    A weboldalon töltött idő
•    A weboldal felkeresésének gyakorisága
•    A használt böngésző típusa
•    Használt nyelvi beállítások
•    Használt készülék és operációs rendszer

A Google Analytics ún. „cookie-kat” használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok és a weboldalunk használatának elemzését teszik lehetővé. A cookie által a weboldal használatáról közvetített információk rendszerint a Google Inc. USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolják azokat.

Ha aktiválja az IP-névtelenítés funkciót ezen a weboldalon, akkor a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró más tagállamokban a tárolás előtt rövidíti. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google USA-beli szerverére, majd ott lerövidítik azt. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, jelentéseket készítsen a weboldalon folyó tevékenységekről és további, a weboldal és az Internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. Az itt kapott adatok kiértékelésével optimalizálhatjuk kínálatunkat és növelhetjük a használati kényelmet. A Google Analytics használatakor az Ön böngészőjéről továbbított IP-címet nem vonják össze a Google más adataival.

Töröljük vagy névtelenítjük a Google Analytics által begyűjtött adatokat, amint azok már nem szükségesek céljainkhoz. Erre 14 hónap elteltével kerül sor.

Személyes adatai feldolgozásának jogalapját az Ön EU GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása képezi. Itt [https://usercentrics.com/de/] bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

Google Címkekezelő

Webhelyünk a Google Címkekezelőt használja. A Google Címkekezelővel a webhelycímkék egy felület segítségével kezelhetők. Maga a Google címkekezelő eszköz egy cookie-mentes domain. Eszerint: Az nem használ cookie-kat és nem regisztrálja a személyes adatokat sem. Az eszköz más címkéket inicializál, amelyek viszont esetleg adatokat gyűjthetnek. A Google Címkekezelő nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha deaktiválást hajtottak végre a domain vagy cookie szintjén, akkor az érvényben marad minden nyomkövető címkénél, feltéve, hogy azokat a Google Címkekezelővel implementálják.

A Google reCaptcha használata (EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat f) pont)

A Google reCaptcha segítségével meghatározzuk, hogy egy személy vagy egy számítógép ír be egy bizonyos bejegyzést az egyik bejelentkezési űrlapunkba. A szolgáltató a Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

A Google a következő információkat használja annak ellenőrzésére, hogy Ön ember-e vagy számítógép: a használt felhasználói végberendezés IP-címe, a nálunk meglátogatott weboldal, amelybe a Captcha integrálva van, a látogatás dátuma és időtartama, a használt böngésző és operációs rendszer típusának azonosító adatai, a Google-fiók, ha Ön be van jelentkezve a Google-ba és az egér mozgatása a reCaptcha felületeken.
 
A leírt adatfelfolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Ezen eszköz használatakor túlnyomóan jogos érdekünk webhelyeink biztonságának garantálása, az automatizált bevitel (például bot támadások) elleni védelem és az emberi felhasználók általi, kizárólag magán és nem kereskedelmi célú használat biztosítása. 

További információk a Google reCaptcháról és a Google adatvédelmi irányelveiről a következő linkekre kattintva találhatók: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ és

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Videók használata a YouTube-on

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube oldal pluginjait használja. Az oldal üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Amikor meglátogatja valamelyik YouTube bővítménnyel ellátott oldalunkat, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez azt jelenti a YouTube szerver számára, hogy mely oldalainkat látogatta meg. Ha bejelentkezett a YouTube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy szörfözési szokásait közvetlenül a személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

Különösen a YouTube-videókat használjuk arra, hogy a lehető legvonzóbb módon mutatkozzunk be, és hogy átfogó képet adjunk termékeinkről és szolgáltatásainkról, mivel egy rövid, szemléletes videó gyakran többet mond, mint egy hosszú szöveg.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a YouTube adatvédelmi szabályzatában talál.

Kapcsolatfelvételi űrlap/kapcsolatfelvétel e-mailben EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont)

Weboldalunkon található egy kapcsolatfelvételi űrlap, amellyel elektronikus úton kapcsolatba léphet velünk. Ha a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével ír nekünk, akkor az ott megadott adatokat feldolgozzuk, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel és megválaszolhassuk kérdéseit, ill. kéréseit. 

Ennek során betartjuk az adattakarékosság és az adathalmozás mellőzésének elvét, mivel Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre feltétlenül szükségünk van Önnel való a kapcsolatfelvételhez. Ezek a következők: az Ön e-mail címe, neve és maga az üzenetmező. Ezenkívül technikai okokból és jogi óvintézkedés céljából regisztráljuk az Ön IP-címét. Az összes többi adatmező tetszőlegesen kitölthető (pl. az Ön kérdéseinek egyéni megválaszolására). 

Az adatbiztonság és a titkosság maximális védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítunk. Kérése titkosított formában kerül továbbításra hozzánk.

Ha e-mailben lép kapcsolatba velünk, az e-mailben megadott személyes adatokat kizárólag az Ön kérésének feldolgozása céljából regisztráljuk. 

Pályázói portál EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a és b) pont)

Köszönjük érdeklődését a WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau GmbH tevékenysége iránt. Tisztában vagyunk az Ön adatainak fontosságával, ezért a pályázati űrlapon megadott személyes adatait csak a pályázati folyamat hatékony és a szabályos lebonyolítása, valamint a pályázati eljárás során a kapcsolatfelvétel érdekében dolgozzuk fel. Az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk harmadik feleknek. Pályázásának lebonyolítása céljából átirányítjuk Önt egy külső webhelyre, nevezetesen a WAREMA csoport pályázati eszközére ("SmartRecruiters"). Ezért arra kérjük Önt, hogy vegye tudomásul a pályázatokkal kapcsolatos ottani információkat.

A pályázati kérdőíven személyes adatokat kell megadnia. Ennek során betartjuk az adattakarékosság és az adathalmozás mellőzésének elvét, mivel Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre szükségünk van az Ön pályázati dokumentumainak teljes körű felülvizsgálatához, például önéletrajzára vagy azokra az adatokra, amelyeket a törvény szerint kötelesek vagyunk gyűjteni. Ezeket a kötelező adatokat * (csillag) jelöli. Ezenkívül technikai okokból és jogi védelem céljából IP-címét is regisztráljuk.

Ezen adatok nélkül sajnos nem tudjuk ellenőrizni a pályázati dokumentumait, ezért pályázati rendszerünk ilyen esetben nem teszi lehetővé a pályázati dokumentumok feltöltését. Természetesen Önnek lehetősége van önkéntes tájékoztatást adni a pályázati kérdőíven. 

Az adatbiztonság és a titkosság maximális védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítunk. Pályázati dokumentumait pályázati rendszerünk titkosítja és továbbítja a számunkra. Pályázati dokumentumait csak a SmartRecruiters pályázati rendszerünkben kezeljük és dolgozzuk fel. A szükséges adatvédelmi szerződést is ezzel kötöttük meg. Kivételt képeznek a magyarországi álláshirdetésekre beérkező jelentkezések; ezeket a pályázatokat közvetlenül a magyar céghez továbbítjuk. 

Adatait a fent említett célokra addig tároljuk, amíg a pályázati eljárás le nem zárul és a vonatkozó határidők le nem járnak - legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított hat hónapig. Lehetősége van azonban arra, hogy pályázati dokumentumait hosszabb ideig (általában 12 hónapig) tároljuk és számításba vegyük azokat más, a profiljának megfelelő betöltetlen állásokhoz. 

Ehhez szükségünk van az Ön hozzájárulására, amelyet aztán konkrétan kérni fogunk Öntől, Önnek pedig e-mailben meg kell erősítenie szándékát. Pályázatát bármikor visszavonhatja a rendszerben, minekutána a továbbiakban már nem fogjuk figyelembe venni azt. Természetesen bármikor visszavonhatja hozzájárulását indokok nélkül, a jövőre vonatkozó hatállyal a +49 9391/20-4214 telefonszámon, a philipp.dorsch@warema.de e-mail címen vagy postai úton, levelét a Hans-Wilhelm Renkhoff-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld címre küldve.

Reklámcélok meglévő ügyfelek esetén (EU GDRP 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau GmbH érdekelt abban, hogy fenntartsa Önnel az ügyfélkapcsolatot, valamint információkat és ajánlatokat küldjön Önnek termékeinkről/szolgáltatásainkról. Ennek megfelelően az Ön adatait azért dolgozzuk fel, hogy releváns információkat és ajánlatokat küldjünk Önnek e-mailben.  

Ha ezt nem kívánja, akkor bármikor kifogásolhatja személyes adatainak direktmarketing célokra történő felhasználását; vonatkozik ez a profilalkotásra is, amennyiben az a direktmarketinghez kapcsolódik. Ha kifogást nyújt be, akkor már nem fogjuk feldolgozni az Ön adatait erre a célra. 

A kifogást indoklás nélkül, ingyenesen és informálisan lehet a +49 9391 20-9900 telefonszámon, a datenschutz@warema.de e-mail címre vagy postai úton, a Dillberg 33, 97828 Marktheidenfeld címre benyújtani.

Online ajánlatok gyermekek esetén

16 évesnél fiatalabb személyek semmilyen személyes adatot nem továbbíthatnak nekünk és nem adhatnak beleegyező nyilatkozatot törvényes gyámjuk hozzájárulása nélkül. Arra ösztönözzük a szülőket és a törvényes gyámokat, hogy aktívan vegyenek részt gyermekeik online tevékenységeiben és osztozzanak érdeklődésükben. 

Linkek más szolgáltatókhoz

Weboldalunk tartalmaz más vállalatok honlapjaira mutató – egyértelműen felismerhető – linkeket is. Nem tudjuk befolyásolni más szolgáltatók webhelyeire mutató linkek tartalmát. Ebből kifolyólag ezért a tartalomért nem vállalhatunk garanciát és felelősséget. Ezen oldalak tartalmáért mindig azok mindenkori szolgáltatója vagy üzemeltetője tartozik felelősséggel. 

A linkelt oldalakat a linkek elhelyezésekor ellenőrizték az esetleges jogsértések és törvényszegések szempontjából. A linkek elhelyezésekor nem észleltek illegális tartalmakat. A linken keresztül elérhető oldalak folyamatos tartalmi ellenőrzése azonban nem indokolt a jogsértés konkrét bizonyítékai nélkül. Jogsértésekről szóló értesítést követően azonnal eltávolítjuk az ilyen linkeket.

WAREMA Kunststofftechnik Standort Deutschland
WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau Standort Ungarn Gyál